Wszystkie miejsca na XIX edycji Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie zostały już zarezerwowane


Uprzejmie informujemy, że limit miejsc na XIX edycji Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie został już wyczerpany. Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na w/w kierunku zapraszamy do kolejnej rekrutacji.


Przyjętych Słuchaczy, którzy zakończyli drugi etap rekrutacji zapraszamy na inaugurację XIX edycji Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie 12 października 2019 r. o godz. 900
budynek nr 23 Aula 3 (II piętro) przy ul. Ciszewskiego 8 w Warszawie.
Po inauguracji studiów rozpoczną się pierwsze zajęcia.
"Plan zajęć", "Planowane terminy zjazdów"


Program prowadzonych na SGGW studiów podyplomowych uwzględnia wzorcowy program studiów z zakresu zamówień publicznych określony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Realizowany program studiów uwzględnia nowe dyrektywy Unijne oraz znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zapewniamy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Szczegółowe warunki rekrutacji.

Opłata czesnego za dwa semestry 3500 zł + 500 zł (wpisowe) łącznie = 4000 zł

W przypadku opłaty jednorazowej czesnego przysługuje zniżka 200 zł czyli 3300 zł czesne + wpisowe 500 zł łącznie = 3800 zł

Wykładowcami są najlepsi specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z zamówieniami publicznymi (adwokaci, były Prezes UZP, pracownicy UZP, doradcy).

Informacje o wykładowcach.

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
Celem Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne zapoznają słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.
Słuchacze po ukończeniu studiów uzyskują wymagane kwalifikacje do pracy w służbie cywilnej oraz potrafią współpracować z administracją publiczną przy realizacji zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.
Studia podyplomowe z zamówień publicznych dają przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych (kod 242225 według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności). Jest to zawód stosunkowo nowy. Rynek pracy w dalszym ciągu odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach w tej grupie zawodowej.
Duże zainteresowanie tym kierunkiem studiów w SGGW wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć jest prowadzona w formie warsztatów przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie zamówień publicznych.


SGGW to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, mieści się w
pierwszej dziesiątce najlepszych polskich szkół wyższych

(w ocenie pracodawców i kadry akademickiej, rankingi według Rzeczpospolitej,
Perspektyw, Przekroju i Magazynu Studenckiego SEMESTR)

SGGW w Warszawie od kilku lat zdobywa prestiżowy tytuł:
"Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych"

(konkurs organizowany przez Akademickie Centrum Informacyjne)

Subskrybuj Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne - SGGW w Warszawie RSS