Wszystkie miejsca na XX edycji Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie zostały już zarezerwowane


Uprzejmie informujemy, że limit miejsc na XX edycji Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie został już wyczerpany. Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na w/w kierunku zapraszamy do kolejnej rekrutacji.

Kandydatów zapraszamy do drugiego etapu rekrutacji. Szczegółowe informacje i harmonogram drugiego etapu można znaleźć w zakładce: "Rekrutacja na studia".

Ze względu na ograniczenia nałożone na działalność Uczelni w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, zajęcia na studiach rozpoczną się i będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie, platforma Microsoft Teams). Jeżeli w trakcie roku akademickiego sytuacja ulegnie zmianie i obowiązujące ograniczenia zostaną zniesione, powrócimy do prowadzenia studiów w formie stacjonarnej.Planowane rozpoczęcie XX edycji Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne - 21 listopada 2020 r.:
"Program studiów", "Planowane terminy zjazdów"


Program prowadzonych na SGGW studiów podyplomowych uwzględnia wzorcowy program studiów z zakresu zamówień publicznych określony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Realizowany program studiów uwzględnia nowe dyrektywy Unijne oraz znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zapewniamy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Wykładowcami są najlepsi specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z zamówieniami publicznymi (adwokaci, były Prezes UZP, pracownicy UZP, doradcy).

Informacje o wykładowcach.


Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
Celem Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne zapoznają słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.
Słuchacze po ukończeniu studiów uzyskują wymagane kwalifikacje do pracy w służbie cywilnej oraz potrafią współpracować z administracją publiczną przy realizacji zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.
Duże zainteresowanie tym kierunkiem studiów w SGGW wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć jest prowadzona w formie warsztatów przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie zamówień publicznych.


Subskrybuj Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne - SGGW w Warszawie RSS