Rozpoczęcie zajęć - edycja 2022/2023

Wszystkich nowo przyjętych Słuchaczy
XXII edycji Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie

zapraszamy na inaugurację w dniu 5 listopada 2022 r. o godz. 900
budynek nr 23 Aula 3 (II piętro) przy ul. Ciszewskiego 8 w Warszawie.

Po inauguracji rozpoczną się zajęcia I zjazdu studiów.

"Plan zajęć - edycja XXII", "Planowane terminy zjazdów", "Mapa i plan kampusu".

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 została zakończona

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na XXII edycję Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne na rok akademicki 2022/2023! Informacje dotyczące procesu rekrutacji można znaleźć w zakładce Rekrutacja na studia


Pierwszy etap rekrutacji jest prowadzony w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) do czasu wyczerpania miejsc.


Kandydatów zakwalifikowanych w systemie IRK zapraszamy do jak najszybszego składania dokumentów w drugim etapie rekrutacji podczas dyżurów Sekretariatu. Dokumenty można też przesłać pocztą na adres do korespondencji wskazany w zakładce Kontakt.


Program edycji 2022/2023: Program studiów.
Planowany czas trwania: Terminy zajęć
Całkowity koszt studiów: 4300 zł. Więcej informacji w zakładce: Opłaty za studia

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
Celem Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne zapoznają słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.
Słuchacze po ukończeniu studiów uzyskują wymagane kwalifikacje do pracy w służbie cywilnej oraz potrafią współpracować z administracją publiczną przy realizacji zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.
Duże zainteresowanie tym kierunkiem studiów w SGGW wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć jest prowadzona w formie warsztatów przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie zamówień publicznych.


Subskrybuj Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne - SGGW w Warszawie RSS