Plan zajęć - edycja XV

Plan zajęć edycja 2017/2018

Uprzejmie prosimy monitorować plan zajęć przed każdym zjazdem, ponieważ z różnych przyczyn niezależnych od organizatora mogą nastąpić zmiany prowadzących lub kolejność poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Zamówienia Publiczne będą odbywały się w soboty i niedziele w godz. od 9 do 17 - w Auli 3 w budynku 23 przy ul. Ciszewskiego 8 w Warszawie. ("mapa i plan kampusu").

Semestr I

Zjazd VI - 27-28 styczeń 2018

27 styczeń 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne - Joanna Presz-Król Przerwa obiadowa Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne - Joanna Presz-Król
28 styczeń 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Organizacja obsługi zamówień publicznych - Magdalena Falkowska Przerwa obiadowa Organizacja obsługi zamówień publicznych - Magdalena Falkowska

Semestr II

Zjazd VII - 10-11 luty 2018

10 luty 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne - Joanna Presz-Król Przerwa obiadowa Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne - Joanna Presz-Król
11 luty 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Agnieszka Wadecka Przerwa obiadowa Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Agnieszka Wadecka