Plan zajęć - edycja XVI

Plan zajęć Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie - edycja 2018

Uprzejmie prosimy monitorować plan zajęć przed każdym zjazdem.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Zamówienia Publiczne będą odbywały się w soboty i niedziele w godz. od 9 do 17 - w Auli 7 w budynku 24 przy ul. Nowoursynowskiej 159 w Warszawie. ("mapa i plan kampusu").

Semestr II

Zjazd VII - 23-24 czerwiec 2018 r.

23 czerwiec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne - Joanna Presz-Król Przerwa obiadowa Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne - Joanna Presz-Król
24 czerwiec 2018 r.
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Partnerstwo publiczno-prywatne – Przemysław Kocielski Przerwa obiadowa Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Agnieszka Wadecka

Zjazd VIII - 6-7 październik 2018 r.

6 październik 2018 r.
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Agnieszka Wadecka Przerwa obiadowa Umowy w sprawach zamówień publicznych – Iwona Treścińska
7 październik 2018 r.
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Agnieszka Wadecka Przerwa obiadowa Umowy w sprawach zamówień publicznych – Iwona Treścińska