Plan zajęć - edycja XVI

Plan zajęć edycja 2018

Uprzejmie prosimy monitorować plan zajęć przed każdym zjazdem, ponieważ z różnych przyczyn niezależnych od organizatora mogą nastąpić zmiany prowadzących lub kolejność poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Zamówienia Publiczne będą odbywały się w soboty i niedziele w godz. od 9 do 17 - w Auli 7 w budynku 24 przy ul. Nowoursynowskiej 159 w Warszawie. ("mapa i plan kampusu").

Semestr I

Zjazd I - 17-18 marzec 2018

17 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Wprowadzenie do zamówień publicznych - Andrzela Gawrońska-Baran Przerwa obiadowa Wprowadzenie do zamówień publicznych - Andrzela Gawrońska-Baran
18 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Wybrane elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w nawiązaniu do zamówień publicznych- Michał Makowski Przerwa obiadowa Wybrane elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w nawiązaniu do zamówień publicznych- Michał Makowski

Zjazd II - 7-8 kwiecień 2018

7 kwiecień 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania administracyjnego - Andrzela Gawrońska-Baran Przerwa obiadowa Podstawy finansów publicznych - Anna Milewska
8 kwiecień 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania administracyjnego - Andrzela Gawrońska-Baran Przerwa obiadowa Podstawy finansów publicznych - Anna Milewska